โครงการ “เทเวศฯ ร่วมใจ ส่งความห่วงใยสู่ทหารชายแดนใต้” ปีที่ 3

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] ร่วมส่งมอบสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของทหารชายแดนภาคใต้ ให้แก่ พันเอกอุดม โกษากุล รองผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก ในโครงการ “เทเวศฯ ร่วมใจ ส่งความห่วงใยสู่ทหารชายแดนใต้” ปีที่ 3 อันเป็นโครงการที่บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] ผู้บริหาร บุคลากรและครอบครัว ตลอดจนเยาวชนจิตอาสาชุมชนในเขตพระนคร ร่วมกันจัดทำขึ้นด้วยการจัดหาและช่วยกันบรรจุสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นประโยชน์พร้อมแนบการ์ดข้อความ “แทนความห่วงใย” ส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและรักษาความสงบและความมั่นคงของประเทศในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีคณะนายทหาร ผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารเทเวศประกันภัย 1 [10 สิงหาคม 2560]