เทเวศประกันภัย มอบกระเป๋ากันน้ำให้กับมูลนิธิรัฐบุรุษฯ

นางสาวดวงรัตน์ ชินวรรโณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจประกันภัย 2 พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] ส่งมอบกระเป๋ากันน้ำจำนวน 50 ใบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของทหารในการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆ โดยมีพลเอกดร.ศรุต นาควัชระ กรรมการบริหาร มูลนิธิรัฐบุรุษฯ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารทเวศประกันภัย 1 [4 สิงหาคม 2560]