เทเวศประกันภัย ส่งมอบดอกไม้จันทน์

นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] ส่งมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งต่อไปยังสำนักพระราชวังและวัดพระอารามหลวงสำหรับนำไปวางตามจุดต่างๆ โดยรอบกรุงเทพมหานคร อาคารเทเวศประกันภัย 1 [3 กรกฎาคม 2560]