เทเวศประกันภัย เชิญชวนผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] ร่วมกับสำนักงานเขตพระนคร เชิญชวนผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาประดิษฐ์ดอกดารารัตน์และดอกแก้ว ในกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความจงรักภักดีและถวายความอาลัย โดยจะรวบรวมนำส่งสำนักงานเขตพระนคร เพื่อส่งต่อไปยังสำนักพระราชวังและวัดพระอารามหลวงสำหรับนำไปวางตามจุดต่างๆ โดยรอบกรุงเทพมหานคร [12-13 มิถุนายน 2560]