เทเวศประกันภัย มอบเต็นท์สนามให้กับสำนักงานเขตพระนครและสน.นางเลิ้ง

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] ส่งมอบเต็นท์สนาม สนับสนุนให้แก่สำนักงานเขตพระนคร และสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน โดยมีนางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร และพ.ต.ท. ธนเดช ทีนาคะ รองผกก.ป. สน.นางเลิ้ง เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเทเวศประกันภัย 1 [12 กุมภาพันธ์ 2561]

	 
 

คณะกรรมการสรรหาฯ เยี่ยมชมโรงเรียนคุณธรรม

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบเขตพระนคร โรงเรียนวัดสุทัศน์ และโรงเรียนราชบพิธ เพื่อรับทราบความคืบหน้าการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโครงการโรงเรียนคุณธรรม ในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยเป้าหมายของการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมนั้น อยู่ที่การพัฒนา ความรู้ คู่ คุณธรรม ของนักเรียน พัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู และพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครอง โดยทั้ง 3 ส่วน คือ ศูนย์กลางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมอย่างแท้จริง [12 กุมภาพันธ์ 2561]

	 
 

เทเวศประกันภัยครบรอบ 71 ปี

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] เป็นประธานพิธีทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป และการประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสครบรอบ 71 ปี แห่งการก่อตั้งบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] ในวันที่ 17 มกราคม 2561 โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว [17 มกราคม 2561]

	 
 

เทเวศประกันภัย สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กชุมชนในเขตพระนคร

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมด้วยนางภาวิณี ทิพย์เพชร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกรรมการและสื่อสารองค์กร บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561 โดยมอบหมอนอิง ให้กับประธานและผู้แทนชุมชนในเขตพระนคร ณ อาคารเทเวศประกันภัย 1 [27 ธันวาคม 2560]

	 
 

เทเวศประกันภัย ส่งมอบชุดปฏิบัติงานภาคสนามให้แก่สำนักงานเขตพระนคร

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] ส่งมอบเสื้อสะท้อนแสง จำนวน 200 ตัว ให้แก่ นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตพระนคร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่เทศกิจที่ต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่ ใช้สวมใส่ให้เกิดความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานภาคสนาม โดยมีคณะผู้บริหารของสำนักงานเขตพระนคร ร่วมรับมอบด้วย ณ อาคารเทเวศประกันภัย 2 [14 พฤศจิกายน 2560]

	 
 

เทเวศประกันภัย มอบของที่ระลึกให้แก่พนักงานจิตอาสา

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] พบปะพูดคุยกับผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสา และมอบของที่ระลึก “หมอนอิง” ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม [CSR] ของบริษัทฯ ในปี 2560 เพื่อแสดงความขอบคุณในความเสียสละและการเป็นผู้มีจิตอาสาที่ได้ช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ณ อาคารเทเวศประกันภัย 1 [14 พฤศจิกายน 2560]

	 
 

เทเวศประกันภัย สนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้กับสน.นางเลิ้ง และกลุ่มเยาวชนในเขตพระนคร

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] สนับสนุนคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด ให้กับ พ.ต.ท. ธนเดช ทีนาคะ รอง ผกก.ป. สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลการสืบสวนและตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ให้กับผู้ดูแลกลุ่มเยาวชนในเขตพระนคร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของกลุ่มและเสริมสร้างการเรียนรู้ในชุมชน ณ อาคารเทเวศประกันภัย 1 [2 พฤศจิกายน 2560]

	 
 

เทเวศประกันภัย สนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้กับเยาวชนจิตอาสา

นายอริยะ จักรานุรักษ์ ผู้ช่วยกรรมกรรมการผู้จัดการสายสินไหมทดแทน 2 พร้อมผู้บริหาร บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] มอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด ให้แก่เยาวชนจิตอาสาในเขตพระนคร กลุ่มเยาวชนชุมชนตรอกบ้านพานถม และกลุ่มเยาวชนผึ้งงาน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลและเสริมสร้างการเรียนรู้ในชุมชน ณ อาคารเทเวศประกันภัย 1 [20 ตุลาคม 2560]

	 
 

เทเวศประกันภัย ร่วมกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

ผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] ในนามหน่วยงานภาคีสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เข้าร่วมกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ และเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ [5 และ 16 ตุลาคม 2560]

	 
 

เทเวศประกันภัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร วิทยากรผู้นำการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม รุ่นที่ 2

นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ กรรมการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร วิทยากรผู้นำการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม รุ่นที่ 2 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้างวิทยากรผู้นำในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกระบวนการสร้างคุณธรรม สำหรับช่วยกันสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมเพื่อเป็นอนาคตที่ดี มีประสิทธิภาพในวันหน้า ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากนายพรเลิศ เพ็ญพาส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร คณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องสัมมนา ชั้น 6 อาคารเทเวศประกันภัย 1 [9-10 กันยายน 2560]

	 
 

เทเวศประกันภัย รับมอบโล่ขอบคุณในการสนับสนุนการพัฒนาด้านต่างๆ ของโรงเรียนวัดมหาธาตุ

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] รับมอบโล่ขอบคุณ จากนายสุนทร อาดำ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดมหาธาตุ ในโอกาสที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนโครงการโรงเรียนคุณธรรม และกิจกรรมพัฒนานักเรียนการศึกษาพิเศษของโรงเรียนวัดมหาธาตุ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคณะครูและนักเรียนห้องการศึกษาพิเศษร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ อาคารเทเวศประกันภัย 1 [22 กันยายน 2560]

	 
 

เทเวศประกันภัย ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษา

นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ [11 สิงหาคม 2560]

	 
 

โครงการ “เทเวศฯ ร่วมใจ ส่งความห่วงใยสู่ทหารชายแดนใต้” ปีที่ 3

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] ร่วมส่งมอบสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของทหารชายแดนภาคใต้ ให้แก่ พันเอกอุดม โกษากุล รองผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก ในโครงการ “เทเวศฯ ร่วมใจ ส่งความห่วงใยสู่ทหารชายแดนใต้” ปีที่ 3 อันเป็นโครงการที่บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] ผู้บริหาร บุคลากรและครอบครัว ตลอดจนเยาวชนจิตอาสาชุมชนในเขตพระนคร ร่วมกันจัดทำขึ้นด้วยการจัดหาและช่วยกันบรรจุสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นประโยชน์พร้อมแนบการ์ดข้อความ “แทนความห่วงใย” ส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและรักษาความสงบและความมั่นคงของประเทศในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีคณะนายทหาร ผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารเทเวศประกันภัย 1 [10 สิงหาคม 2560]

	 
 

เทเวศประกันภัย มอบกระเป๋ากันน้ำให้กับมูลนิธิรัฐบุรุษฯ

นางสาวดวงรัตน์ ชินวรรโณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจประกันภัย 2 พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] ส่งมอบกระเป๋ากันน้ำจำนวน 50 ใบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของทหารในการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆ โดยมีพลเอกดร.ศรุต นาควัชระ กรรมการบริหาร มูลนิธิรัฐบุรุษฯ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารทเวศประกันภัย 1 [4 สิงหาคม 2560]

	 
 

เทเวศประกันภัย ส่งมอบดอกไม้จันทน์

นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] ส่งมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งต่อไปยังสำนักพระราชวังและวัดพระอารามหลวงสำหรับนำไปวางตามจุดต่างๆ โดยรอบกรุงเทพมหานคร อาคารเทเวศประกันภัย 1 [3 กรกฎาคม 2560]

	 
 

เทเวศประกันภัย เชิญชวนผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] ร่วมกับสำนักงานเขตพระนคร เชิญชวนผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาประดิษฐ์ดอกดารารัตน์และดอกแก้ว ในกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความจงรักภักดีและถวายความอาลัย โดยจะรวบรวมนำส่งสำนักงานเขตพระนคร เพื่อส่งต่อไปยังสำนักพระราชวังและวัดพระอารามหลวงสำหรับนำไปวางตามจุดต่างๆ โดยรอบกรุงเทพมหานคร [12-13 มิถุนายน 2560]

	 
 

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2560

    แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเทเวศประกันภัย ครั้งที่ 4/2560   

 

   »  รายงานประจำปี 2559

 

   »  Annual Report 2016

 

   »  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

	
 

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] เป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 [ปีที่ 71] ณ ห้องสัมมนา ชั้น 6 อาคารเทเวศประกันภัย 1 โดยที่ประชุมรับทราบผลประกอบการปี 2559 ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 202,602,675 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 4.05 บาท และมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 2.40 บาท [สองบาทสี่สิบสตางค์] โดยกำหนดจ่ายในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 [25 เมษายน 2560]

	 
 

เทเวศประกันภัย ส่งมอบชุดปฏิบัติงานภาคสนามให้แก่ อปพร. เขตพระนคร

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] ส่งมอบชุดปฏิบัติงานภาคสนาม ให้แก่ ผู้อำนวยการเขตพระนคร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน [อปพร.] ในเขตพระนคร 3 หน่วย โดยมีผู้นำชุมชนในเขตพระนคร ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารเทเวศประกันภัย 2 [25 เมษายน 2560]