กรุณาเลือกรายการ Package ประกันภัยสำหรับรถยนต์ของคุณ


ข้อมูลต่างๆ

เงื่อนไขและความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3 (Fix Rate)

เบี้ยประกันภัย Fix rate จ่ายราคาเดียว

* สิทธิพิเศษสำหรับรถเก๋ง และรถกระบะส่วนบุคคล ที่ไม่ได้รับจ้างหรือให้เช่า

* บริษัทขอสงวนสิทธ์เปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Hi-Mind Center: โทร.086-340-4461, 0-2670-4444 ต่อ 6118/6123
หรือ
Hi-Tech Center Live Chat Support  

ตารางความคุ้มครอง

Descriptions / ความคุ้มครอง Amount (฿)
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุด ตาม พ.ร.บ.
1.1 ความรับผิดชอบต่อคน 300,000
1.2 ความรับผิดชอบต่อครั้ง 10,000,000
2. ค่าเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลที่ 3
2.1 ความรับผิดชอบต่อครั้ง 600,000
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
1.1 ผู้ขับขี่ 1 คน (ความคุ้มครองต่อคน) 50,000
1.2 ผู้โดยสาร รถเก๋ง 4 คน / รถกระบะ 2 คน 50,000
2. ค่ารักษาพยาบาล รถเก๋ง 5 คน / รถกระบะ 3 คน 50,000
3. การประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000