กรุณาเลือกรายการ Package ประกันภัยสำหรับรถยนต์ของคุณ


ข้อมูลต่างๆ

เงื่อนไขและความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3 + (Deves Eco)

* คุ้มครองการจัดซ่อมรถประกันกรณีการชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น

* กรณีผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิดต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท /ครั้ง

* รับประกันรถส่วนบุคคลที่มีอายุ 3 - 15 ปี ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการรับรถนำเข้า และรถยุโรป

* คุ้มครองเพิ่ม ภัยธรรมชาติ : น้ำท่วม แผ่นดินไหว ลมพายุ ลูกเห็บ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Hi-Mind Center: โทร.086-340-4461, 0-2670-4444 ต่อ 6118/6123
หรือ
Hi-Tech Center Live Chat Support  

ตารางความคุ้มครอง

Descriptions / ความคุ้มครอง Amount (฿)
ทุนประกันภัย 100,000
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุด ตาม พ.ร.บ.
1.1 ความรับผิดชอบต่อคน 1,000,000
1.2 ความรับผิดชอบต่อครั้ง 10,000,000
2. ค่าเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลที่ 3
2.1 ความรับผิดชอบต่อครั้ง 1,000,000
ความเสียหายต่อรถยนต์
1.ความเสียหายต่อรถยนต์ 100,000
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
1.1 ผู้ขับขี่ 1 คน (ความคุ้มครองต่อคน) 100,000
1.2 ผู้โดยสาร 4 คน (ความคุ้มครองต่อคน) 100,000
2. ค่ารักษาพยาบาล 5 คน (ความคุ้มครองต่อคน) 100,000
3. การประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000