กรุณาเลือกรายการ Package ประกันภัยสำหรับรถยนต์ของคุณ


ข้อมูลต่างๆ

เงื่อนไขและความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 (Deves Perfect) 

* อัตราเบี้ยประกันภัยดังกล่าวนี้ เป็นการคำนวณภายใต้ความคุ้มครองในปีนี้เท่านั้น

* ของสมนาคุณขึ้นอยู่กับเบี้ยประกันภัย และสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าตรงรายใหม่เท่านั้น

* โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นได้ และเป็นพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ทำผ่าน Website หรือ Telesale เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Hi-Mind Center: โทร.086-340-4461, 0-2670-4444 ต่อ 6118/6123
หรือ
Hi-Tech Center Live Chat Support  

  


 

ตารางความคุ้มครอง

Descriptions / ความคุ้มครอง Amount (฿)
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุด ตาม พ.ร.บ.
1.1 ความรับผิดชอบต่อคน 1,000,000
1.2 ความรับผิดชอบต่อครั้ง 10,000,000
2. ค่าเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลที่ 3
2.1 ความรับผิดชอบต่อครั้ง 2,500,000
ความเสียหายต่อรถยนต์
1. ความเสียหายต่อรถยนต์ คุ้มครองตามทุนประกันภัย
2. รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ คุ้มครองตามทุนประกันภัย
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
1.1 ผู้ขับขี่ 1 คน (ความคุ้มครองต่อคน) 100,000
1.2 ผู้โดยสาร 4 คน (ความคุ้มครองต่อคน) 100,000
2. ค่ารักษาพยาบาล 5 คน (ความคุ้มครองต่อคน) 100,000
3. การประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000