ข้อมูลต่างๆ

ความคุ้มครองพื้นฐาน ป.1  ป.2 ป.3++ ป.3+ ป.3 พรบ.
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่ประกันทุกกรณี
ตามทุนประกัน
X
X
X
X
X

ความเสียหายต่อรถยนต์ที่ประกันกรณีการชนที่คู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก (ไม่เกิน บาท/ครั้ง)

ตามทุนประกัน
 
X
100,000
100,000
X
X
รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้
 ตามทุนประกัน
 ตามทุนประกัน
 
 X
X 
X 
X

ชีวิต ร่างกาย บุคคลภายนอก (บาท/คน)   

                               (ไม่เกิน บาท / ครั้ง)                            

1,000,000
10,000,000 
500,000
10,000,000
500,000
10,000,000
500,000
10,000,000 
250,000
10,000,000 
200,000
กรณีเสียชีวิต 
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก (บาท/ครั้ง)        
 250,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
600,000 
X
อุบัติเหตุส่วนบุคคลในรถที่เอาประกันภัย (บาท/คน/ครั้ง)        
 100,000
50,000
50,000
50,000
50,000 
X
ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในรถที่เอาประกัน (บาท/คน/ครั้ง)
 100,000
50,000
50,000
50,000
50,000
15,000สำหรับคนขับ
การประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท/ครั้ง)
200,000 
200,000
200,000
200,000
200,000 
X
ค่าเสียหายส่วนแรก (ฝ่ายผิด) (บาท/ครั้ง)
-
-
ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก
2,000
-
X

X - ไม่คุ้มครอง     / - คุ้มครอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Hi-Mind Center: โทร.086-340-4461, 0-2670-4444 ต่อ 6118/6123
หรือ
Hi-Tech Center Live Chat Support