กรุณาเลือกรายการ Package ประกันภัยสำหรับรถยนต์ของคุณ


ข้อมูลต่างๆ

เงื่อนไขและความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ พรบ.

* อัตราเบี้ยประกันภัยดังกล่าวนี้ เป็นการคำนวณภายใต้ความคุ้มครองในปีนี้เท่านั้น
* รายการส่งเสริมการขาย เนื่องในวาระครบรอบ 65 ปี ของเทเวศประกันภัย และ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Hi-Mind Center: โทร.086-340-4461, 0-2670-4444 ต่อ 6118/6123
หรือ
Hi-Tech Center Live Chat Support  

ตารางความคุ้มครอง

Descriptions / ความคุ้มครอง Amount (฿)
1. ค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด
1.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ 15,000
1.2 การเสียชีวิตภายหลังการรักษา 35,000
2. ค่าเสียหายส่วนเกินจากค่าเสียหายเบื้องต้น ซึ่งจะได้รับภายหลังจากการพิสูจน์ตามกฏหมาย
2.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บไม่เกิน 50,000
2.2 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ ไม่ว่าจะมีการรักษาหรือไม่ 100,000