Business Analyst

คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาใกล้เคียง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้าน BA หรือ SA อย่างน้อย 2 ปี
 • เรียนรู้ไว สามารถเข้าใจธุรกิจของลูกค้าได้รวดเร็ว
 • มีทักษะการติดต่อประสานงาน อดทนต่อแรงกดดัน
 • มีความคิดสร้างสรรค์ หรือสามารถต่อยอดความคิดให้กับลูกค้าได้
 • จบในสายธุรกิจคอมพิวเตอร์ เช่น IT, MIS หรือสายที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้ Microsoft Office ,Microsoft Project ได้คล่อง
จำนวน 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่การตลาด สาขาอุดรธานี

คุณสมบัติ
 • อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด ประกันภัย หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี
 • มีใจรักบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ในด้านการติดต่อประสานงาน
จำนวน 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่สินไหมทั่วไป

คุณสมบัติ
 • อายุระหว่าง 22 – 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ สาขาประกันภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ในระดับดี
 • มีประสบการณ์ในงานชดใช้ค่าสินไหมจากธุรกิจประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
จำนวน 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำศูนย์บริการ เดอะไนน์ พระราม 9

คุณสมบัติ
 • อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด ประกันภัย หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี
 • มีใจรักบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ในด้านการติดต่อประสานงาน
จำนวน 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาฉะเชิงเทรา)

คุณสมบัติ
 • อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ สาขาประกันภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานชดใช้ค่าสินไหมจากธุรกิจประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบอนุญาตขับขี่ และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
จำนวน 1 อัตรา

ผู้จัดการการตลาด (ธุรกิจองค์กร)

คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด ประกันภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานการตลาดธุรกิจประกันภัยอย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การเป็นหัวหน้างาน ผู้จัดการ ประมาณ 3 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด และมีทักษะการนำเสนอ
 • สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
จำนวน 1 อัตรา

ผู้จัดการสาขา (สาขาบุรีรัมย์ / มุกดาหาร)

คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท ประกันภัย, การตลาด, บริหารธุรกิจ,การเงินการธนาคาร,เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัย 5 ปี ขึ้นไป
 • ผ่านการบริหารงานในตำแหน่งผู้บังคับบัญชา อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
จำนวน 1 อัตรา/สาขา

เจ้าหน้าที่ประเมินราคา

คุณสมบัติ
 • อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ เครื่องกล การจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่องอะไหล่รถยนต์ หรือ การซ่อมรถยนต์
จำนวน 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่เรียกร้องสินไหม

คุณสมบัติ
 • อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานจากธุรกิจประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสาร สามารถติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะ Word, Excel
จำนวน 1 อัตรา