กรุณาเลือกพื้นที่ของอู่ซ่อมรถยนต์ในสัญญาเทเวศประกันภัยที่่ท่านต้องการใช้บริการ

ชื่ออู่ ภูมิภาค พื้นที่ ค้นหา
Tip

ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหารายชื่อของอู่ซ่อมรถยนต์ในสัญญาของเทเวศประกันภัยใกล้บ้านคุณ เพียงกดปุ่มเมนูด้านบนเพื่อเลือกภูมิภาคหรือพื้นที่ที่ท่านต้องการและกดค้นหา ระบบจะทำการแสดงรายชื่อของอู่ซ่อมรถยนต์ที่อยู่ในพื้นที่การให้บริการให้ท่านทราบทันที

เกณฑ์มาตรฐานอู่ในสัญญาเทเวศประกันภัย

เพื่อความสะดวกและมั่นใจในการใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ในสัญญาของเทเวศประกันภัยของท่าน เทเวศประกันภัยจึงเจาะจงคัดเลือกเฉพาะอู่ซ่อมรถยนต์ที่ได้มาตรฐานและมีบริการดังต่อไปนี้เท่านั้น

 1. ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภทซ่อมหรือพ่นสีรถยนต์จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 2. พื้นที่อู่ทั้งหมดต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางวา
 3. มีเครื่องมือและอุปกรณ์อย่างน้อยดังนี้
  1. เครื่องดึงตัวถังรถยนต์ที่ได้รับมาตรฐานรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม
  2. ห้องสำหรับพ่นสีซึ่งมีระบบกรองฝุ่น พัดลงดูดและอัดอากาศ
 4. ใช้ระบบสีแห้งช้าทั้งระบบหรือกึ่งแห้งช้าเป็นอย่างน้อย
 5. ต้องมีช่างที่ได้รับวุฒิบัตรมาตรฐานฝีมือแรงงานอย่างต่ำขั้น 3 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างน้อย 2 ใน 4 สาขารวมไม่ต่ำกว่า 10 คน คือ
  1. ช่างเคาะตัวถังรถยนต์
  2. ช่างสีรถยนต์
  3. ช่างไฟฟ้าในรถยนต์
  4. ช่างเครื่องยนต์
 6. คุณภาพของงานโดยต้องรับประกันผลงานนับตั้งแต่วันที่รถยนต์ออกจากอู่ดังนี้
  1. การซ่อมเคาะพ่นสีเป็นระยะเวลา 6 เดือน
  2. การซ่อมเครื่องยนต์และช่วงล่างเป็นเวลา 6 เดือน