ผู้ถือหุ้นบริษัท

ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้น สามัญ 50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นเป็นดังนี้.-

 

 

 

ชื่อ

จำนวน หุ้น

  สัดส่วน การถือหุ้น

1.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

49,341,264

 98.68%

2.

ผู้ถือหุ้นอื่นๆ

      658,736

    1.32%

 

รวม

50,000,000

100.00%