เทเวศ One Plus ประกันชั้น 1+

อัพเกรดจากประกันชั้น 1 เป็น เทเวศ One Plus

เบี้ยเพิ่มนิดเดียว บวกความคุ้มครองให้เพียบ

 

 

สิทธิพิเศษเทเวศ One Plus หยุดขับ-รับเพิ่ม

 1. แจ้งหยุดขับ-ไม่ได้ใช้รถ : แจ้งหยุดเริ่มต้นได้ตั้งแต่ 1 วัน และสามารถสะสมรวมกันได้ 30 วัน ต่อ 1 ปีกรมธรรม์

** ในระยะเวลาที่ลูกค้าแจ้งหยุดขับ ลูกค้ายินยอมรับความเสี่ยงไว้เอง กรณีรถคันเอาประกันภัยเกิดอุบัติเหตุ

2. รับความคุ้มครองเพิ่ม

3. ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินในรถที่เสียหายจากอุบัติเหตุ (ปรากฏซากให้เห็น) ในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท

4. บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน roadside service

 

 *หมายเหตุ :

1. Campaign สำหรับรถยนต์รหัส 110 ที่เป็น SEDAN และ SUV เท่านั้น (ไม่รวมกระบะจดเก๋ง และรถกระบะบรรทุก)

2. รับรถอายุไม่เกิน 7 ปี

3. กรณีเป็นลูกค้าต่ออายุ หากเข้าเงื่อนไขข้อ 1 และ 2 สามารถเข้าร่วม Campaign ได้ โดยจ่ายเบี้ยเพิ่ม 1,000 บาท

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Hi-Mind Center: โทร.086-340-4461, 0-2670-4444 ต่อ 6118/6123
หรือ
Hi-Tech Center Live Chat Support