สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Hi-Mind Center: โทร.02 670 4444 กด 2 
หรือ
Hi-Tech Center Live Chat Support