นำส่งเอกสารตามข้างต้นมายัง  
       บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายสินไหมทั่วไป (โครงการรักษ์สุข) อาคาร 2 ชั้น 4
      97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กทม. 10200
     คุณศิริพร เอี่ยมวัฒน์, คุณ จุฑารัตน์ พันธ์ทองเพ็ชร
     โทร. 0-2670-4444 ต่อ 6418 ,6419 โทรสาร 0-2280-1439, 0-2629-1709

     หรือ ส่งผ่านธนาคาร ห้อง Mailing Room ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานชิดลม 11000

     หรือ จัดส่งด้วยตนเองที่ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
             ฝ่ายสินไหมทั่วไป (โครงการรักษ์สุข) อาคาร 2 ชั้น 4 ถ.ราชดำเนินกลาง [แผนที่]
 
     
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Hi-Mind Center โทร.02 6704444 กด 2
หรือ 0-2670-4444 # 6418, 6419
โทรสาร. 0-2280-1439, 0-2629-1709